Regulamin sklepu internetowego GEOBIKE obowiązujący do 12.06.2017 r.


§1. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.geobike.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Sklep www.sklep.geobike.com.pl   jest prowadzony przez firmę: GEOBIKE Sp z o.o. Adres do korespondencji : GEOBIKE Sp z o.o. ul. Mickiewicza 21, 70-383, Szczecin, e-mail: info@geobike.com.pl, NIP 955-122-70-69; REGON  320225091, Nr rach bankowego: ING Bank Śląski O/Szczecin 02 1050 1559 1000 0023 0679 3882. Adres biura sprzedaży i magazynu: GEOBIKE, ul.Łukasińskiego 110, 71-215, Szczecin, e-mail: sklep@geobike.com.pl, telefon: +48 663 553155.
 3. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.geobike.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


§2. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie". Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 2. Prawidłowe zamówienie produktów polega na dodaniu wybranych towarów do koszyka przyciskiem „Dodaj do koszyka”, następnie przez naciśnięcie w koszyku przycisku “Realizuj zamówienie”, a w dalszej kolejności na wybraniu formy przesyłki, rodzaju płatności oraz podaniu danych zamawiającego.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
 4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
 5. Oferta złożona w formie elektronicznej wiąże zamawiającego, jeżeli zostanie potwierdzona przez sklep internetowy www.sklep.geobike.com.pl.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma GEOBIKE Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
 8. Firma GEOBIKE Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich lub Euro i zawierają VAT (ceny brutto).
 10. Firma GEOBIKE Sp z o.o. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 11. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową oraz tradycyjną i jest możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru z magazynu firmy w Szczecinie.


§3. Warunki reklamacji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy.


§4. Dostawa oraz płatności

 1. Zapłaty za zamówione towary można dokonać:
  • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki (za pobraniem);
  • przelewem elektronicznym (Płatności online - PayU.pl);
  • przelewem na konto bankowe.
 2. Składając zamówienie klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  • odbiór osobisty w siedzibie GEOBIKE Sp. z o.o., po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.
 3. Klient samodzielnie dokonuje wyboru sposobu doręczenia przesyłki i jej odbioru. Koszt dostawy przesyłki, uzależniony jest od formy płatności oraz wagi zamawianych produktów, który podawany jest podczas składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży w sklepie www.sklep.geobike.com.pl
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu mailowo na adres:  info@geobike.com.pl lub telefonicznie, na numer: +48 663 553155 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy towarów objętych takim zamówieniem.
 6. Koszty wysyłki towaru na terytorium Polski są uzależnione od wybranej metody płatności, wartości zamówienia i wagi łącznej zamówionych towarów. Koszty te podane są na stronie.


§5. Warunki reklamacji dotyczące zakupionych towarów przed 25 grudnia 2014 r. 

 1. Sklep GEOBIKE Sp. z o.o. odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).
 2. Reklamacje należy składać na adres GEOBIKE Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin, z dopiskiem „reklamacja".
 3. Składając reklamację reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym należy dostarczyć na adres, o którym mowa w punkcie §5 pkt 2.
 4. Konsument ma prawo składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu wówczas jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedawcy.
 5. Umowa sprzedaży zawarta z Kupującym będącym Przedsiębiorcą w ramach jego działalności gospodarczej, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, GEOBIKE Sp. z o.o. naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 8. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.


§6. Warunki reklamacji dotyczące zakupionych towarów po 25 grudnia 2014 r. 

 1. Sklep GEOBIKE Sp. z o.o. odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi z art. 556 – 576 § 4 Kodeksu cywilnego.
 2. Stosując się do powyższego paragrafu kupujący wraz z uznaniem wadliwego towaru, może żądać wymiany wadliwej rzeczy, obniżenia jej ceny, usunięcia wady lub też może odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą.
 3. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 4. Reklamacje należy składać na adres GEOBIKE Sp z o.o. ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin, z dopiskiem „reklamacja".
 5. Składając reklamację reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym należy dostarczyć na adres, o którym mowa w punkcie §6 pkt 4.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, GEOBIKE Sp. z o.o. naprawi, obniży cenę lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 8. Produkty uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania a także te które uległy naturalnemu zużyciu nie podlegają reklamacji.
 9. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.


§7. Zwrot towarów

 1. Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może odstąpić od umowy kupna towaru kupionego w Sklepie internetowym sklep.geobike.com.pl bez podania przyczyny.
 2. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w punkcie §7 pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towarów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres GEOBIKE Sp z o.o. ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin, z dopiskiem „zwrot"
 4. W przypadku Konsument od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsumentowi nie są zwracane koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.


§8. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
Strona korzysta z plików cookie w celach reklamowych, statystycznych oraz świadczenia usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji łącznie z informacjami o dostępnych opcjach kontroli znajdziesz tutaj: Polityka prywatności.
Zamknij
pixel